Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Profesjonalnie przeprowadzone instalacje wodno-kanalizacyjne stanowią jeden z najważniejszych etapów w budowie każdego domu. Mają zapewnić domownikom bezpieczeństwo i komfort w późniejszej eksploatacji.


Instalacje wodno-kanalizacyjne – istota funkcjonowania

Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne tworzą układy rur wodnych i kanalizacyjnych (odpływowych) oraz armatura umożliwiająca funkcjonalne korzystanie z wody. Najczęściej stosowanymi materiałami w produkcji rur wodno-kanalizacyjnych są tworzywa sztuczne, z których najpopularniejsze to PVC (polichlorek winylu) oraz CPVC (polichlorek winylu chlorowany), PE (polietylen) i jego pochodne, PP (polipropylen) oraz rury warstwowe wykonane z kilku materiałów.

Instalację wody zimnej i ciepłej realizujemy w systemie rozdzielaczowym, co oznacza brak połączeń w podłodze i 100% pewność szczelności oraz niskie spadki ciśnienia. Instalacja wykonywana jest w warstwie styropianu.

W przypadku tworzenia sieci kanalizacyjnej (ściekowej), instalacje wodno-kanalizacyjne winny być w szczególności zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów oraz, co gorsza, zanieczyszczeń.
W przypadku montażu sieci kanalizacyjnej szczelność, zachowanie odpowiednich kątów, pochyleń i spadów rur ściekowych zapewniających grawitacyjne odprowadzanie zanieczyszczonej wody do pionów (głównych przewodów kanalizacyjnych) oraz zastosowanie syfonów i wpustów to bezwzględna podstawa prawidłowego działania instalacji ściekowej.

Za co odpowiedzialna jest instalacja wodno-kanalizacyjna?

Instalacja wodno-kanalizacyjna odpowiedzialna jest między innymi za:

  • dostarczanie czystej wody do domów i budynków, która jest potrzebna do celów takich jak picie, gotowanie, mycie i czyszczenie;
  • usuwanie ścieków i odpadów z budynków i domów oraz transportowanie ich do oczyszczalni ścieków, gdzie są one oczyszczane i przetwarzane;
  • utrzymywanie właściwej ilości ciśnienia w sieci wodociągowej, aby zapewnić właściwe działanie urządzeń, takich jak kran i prysznic;
  • zapobieganie wyciekom i uszkodzeniom rur wodociągowych i kanalizacyjnych, co może prowadzić do uszkodzenia budynków i zagrożenia zdrowia publicznego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników wody poprzez ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą wodną.